sâmbătă, 3 decembrie 2016

O noua traditie de Advent

    

     In aceasta perioada toti citim copiilor diferite carti cu tematica de iarna, Craciun etc. Si noi avem un Advent calendar din carti, am scris despre el aici si daca ne urmariti si pe pagina de Instagram puteti vedea cartea zilei.  

   In acest an, fiindca Marc a mai crescut, inauguram o noua traditie si citim adevarata poveste de Craciun, din Biblie. Citim despre primul Craciun. 

    Am selectat si pregatit pentru voi cateva pasaje din Biblie, traducerea Dumitru Cornilescu poate doriti sa cititi cu piticii. 

    Isaia 9:6
  Căci* un Copil ni S-a născut, un Fiu** ni S-a dat, şi domnia† va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat†† , Sfetnic, Dumnezeu*† tare, Părintele veşniciilor, Domn†* al păcii.”

     Matei 1:18-25
 •  Iar naşterea* lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.**

 •  Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine* înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.

 •  Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit* în ea este de la Duhul Sfânt.
Ea va naşte* un Fiu şi-i vei pune numele Isus, pentru că El** va mântui pe poporul Lui de 
păcatele sale.”
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
 • „Iată*, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

 •  Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa.
 • Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu*. Şi el i-a pus numele Isus.

 • Matei 2:1-12
 După ce S-a născut* Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit** la Ierusalim şi au întrebat: „Unde* este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua** în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”

 •  Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.

 • A adunat pe toţi preoţii* cei mai de seamă şi pe** cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
 • *
 • „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul:
 •  ‘Şi tu, Betleeme*, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul** poporului Meu Israel.’”

 • Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
 •  Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
 • După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.

 •  Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
 • Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus* daruri: aur, tămâie şi smirnă.

 •  În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis* să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

 • Luca2:1-7
 •  În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.
 • Înscrierea aceasta* s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.
 •  Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
 •  Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea* lui David, numită Betleem, pentru că** era din casa şi din seminţia lui David,

 •  să se înscrie împreună cu Maria, logodnica* lui, care era însărcinată.

 •  Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.
 •  Şi a* născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

 • Luca 2:8-20
 În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
 •  Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei* s-au înfricoşat foarte tare. 
 •  Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru* tot norodul:
 •  astăzi*, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor**, care este Hristos, Domnul.

 •  Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
 • Şi* deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
 •  „Slavă* lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace** pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” 
 •  După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”
 •  S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle.
 • După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
 •  Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii.
 •  Maria* păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei.
 •  Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese.


LUCA 2:39-40
 •  După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif şi Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.
 • Iar* Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El.

    Daca doriti sa cititi Biblia o gasiti aici.

     Pentru noi Craciunul este cea mai frumoasa si draga sarbatoare, iubim adevarata semnificatie a lui, am primit Cel mai frumos dar....Domnul Isus Hristos.

     Va doresc un Advent binecuvantat.

Irina


   ,,Tot ce gaseste mana ta sa faca, fa cu toata puterea ta!,,

,,Arunca-ti painea pe ape, si dupa multa vreme o vei gasi iarasi!,,
Eclesiastul


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu